Bevezetés a statisztikába R-rel online + e-learning tanfolyam

Tanfolyam: 20 alkalom (heti 2x), 10 hét időtartamban. Online előadások és gyakorlatok kiegészítve önállóan feldolgozandó olvasmányokkal, intearktív feladatokkal, tesztekkel. Minden héten beadandó feladat.

Oktató: Dr. Harnos Andrea és Abonyi-Tóth Zsolt

Jelentkezési határidő: 2024. január 5.

Időpont: 2024 január 16 – március 21. Kedd és csütörtök este 18:00-19:30-ig.

Az online órákról felvételek készülnek, amik visszanézhetőek.

A tanfolyam elvégzéséről bizonyítványt állítunk ki amennyiben a beadandó feladatok és heti tudásfelmérő tesztek határidőre, legalább 75%-os eredménnyel elkészülnek.

Részvételi díj: 250 000 Ft + ÁFA (+ egyéni vagy csoportos online konzultáció kérhető, díja 10 000 Ft + ÁFA/óra)

Jelentkezés a tanfolyamra itt,  további információk a info.eakademia@gmail.com-on kérhetők.

A tanfolyam mimimum 10, maximum 25 fő jelentkezése esetén indul. Ha 2023 december 31-ig regisztrál, 20% kedvezményt adunk. Több személy csoportos jelentkezése esetén a részvételi díjból 20 % kedvezményt adunk (emailben kérjük jelezni)..

Irodalom: Reiczigel J., Harnos A., Solymosi.: Biostatisztika nem statisztikusoknak, 2021, 3. kiadás, Pars Kft., Budapest (megrendelhető: biostatkonyv.hu illetve online tankönyv)

A képzésre jelentkezőknek az online tankönyvhöz és a kurzus tananyagához 1 éves  hozzáférést biztosítunk.

A tanfolyam célja:

Az alapvető statisztikai modellek és módszerek megértetése és alkalmazása. A gyakorlaton az R programot használjuk.

Tematika

Alapvető valószínűségszámítási ismeretek (valószínűség, valószínűségi változók és eloszlásuk)

A statisztika két ága, problématípusok. Alapfogalmak: populáció, minta. Mintavétel, skálák, rangok. Adatok ábrázolása. Leíró statisztikák. Transzformációk. Becslés: pontbecslés és intervallumbecslés. Konfidenciaintervallumok.

Statisztikai hipotézisvizsgálatok (nullhipotézis és alternatív, tesztstatisztika, első- és második fajta hiba, szignifikancia és p-érték). A leggyakrabban használt hipotézisvizsgálatok (várható értékre, varianciára).

Nemparaméteres próbák (előjelpróba, Wilcoxon-féle előjeles rangpróba, Mann-Whitney-próba, Kruskal-Wallis próba). Medián-próba).

Illeszkedés-, homogenitás- és függetlenségvizsgálat. Valószínűségek vizsgálata.

Korreláció- és regressziószámítás. Korrelációs együtthatók, tulajdonságaik. Lineáris regresszió. Regressziós diagnosztika.

Varianciaanalízis.

R gyakorlat:

Adatbeolvasás és manipulálás, leíró statisztikák, táblázatok, ábrák készítése, próbák, korreláció- és regressziószámítás, ANOVA, eredmények közlése.

Ráépülő tanfolyamok: Elegendő jelentkező esetén, további tanfolyamokat indítunk.

További tanfolyam tervezeteink:

  • Általános és Általánosított Lineáris modellek
  • Túléléselemzés
  • Kevert modellek
  • Többváltozós statisztikai módszerek
  • Rmarkdown és Shiny
  • Klinikai kísérletek tervezése
  • Térbeli statisztikai módszerek
  • egyéb, a profilunkba vágó képzés

Ha ezek bármelyike érdekelné, kérjük, hogy írjon az info.eakademia@gmail.com-ra!