Bevezetés a statisztikába R-rel e-learning tanfolyam

E-learning tanfolyamra lehet jelentkezni. A tanfolyam ára 49.900 Ft + ÁFA, amit 2 részletben is lehet fizetni.

Tematika:

Alapvető valószínűségszámítási ismeretek (valószínűség, valószínűségi változók és eloszlásuk)

A statisztika két ága, problématípusok. Alapfogalmak: populáció, minta. Mintavétel, skálák, rangok. Adatok ábrázolása. Leíró statisztikák. Transzformációk. Becslés: pontbecslés és intervallumbecslés. Konfidenciaintervallumok.

Statisztikai hipotézisvizsgálatok (nullhipotézis és alternatív, tesztstatisztika, első- és második fajta hiba, szignifikancia és p-érték). A leggyakrabban használt hipotézisvizsgálatok (várható értékre, varianciára).

Nemparaméteres próbák (előjelpróba, Wilcoxon-féle előjeles rangpróba, Mann-Whitney-próba, Kruskal-Wallis próba). Medián-próba.

Illeszkedés-, homogenitás- és függetlenségvizsgálat. Valószínűségek vizsgálata.

Korreláció- és regressziószámítás. Korrelációs együtthatók, tulajdonságaik. Lineáris regresszió. Regressziós diagnosztika.

Varianciaanalízis.

R gyakorlat:

Adatbeolvasás és manipulálás, leíró statisztikák, táblázatok, ábrák készítése, próbák, regresszió, eredmények közlése.

A jelentkezéseket a info.eakademia@gmail.com címre várjuk.

A tankönyv szerzői tantermi tanfolyamokat is tartanak az Állatorvostudományi Egyetem Biomatematika tanszékének szervezésében.