KVANTUMBIOLÓGIA ALAPISMERETEK

OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK

A Budapesti METROPOLITAN egyetem a Kvantumbiológia szakirány oktatását 2021-ben tervezi indítani. A szakirány tematikája elkészült és a tervezett szak indítási szándékát benyújtotta engedélyeztetésre a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz.

A szakirány oktatási tematikája a korábbi Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kvantumbiológiai jellegű tananyagaira épül.

Az új szakirány képzési programjában négy hazai egyetem vesz részt (BME, SZIE, TE, METU).

A kvantumbiológia az élettudományok új irányzata. Az életjelenségek ismeretének kvantum értelmezése, igényli mindazokat az ismereteket melyek az életfolyamatokat jellemzik, és bizonyítottan jelen vannak az anyag és élet körforgásában. Az élettudomány kvantumbiológiai szakirányának tematikája felöleli a természettudományok teljes ismeretanyagát (interdiszciplináris).

Az oktatás kiterjeszthető a szaktanfolyami képzéstől a PhD iskoláig. A tantárgyak ismeretanyagát a hallgatók előadásokon, a folyamatosan bővülő távoktatás (e-learning) keretében is elsajátíthatják.

Kísérleti jelleggel indul el a www.e-akademia.hu oldalon a képzés távoktatási programja. A rendezett és témák szerinti bontásban látható előadások, prezentációk, írott anyagok bejelentkezést követően nyithatók meg.